MIS d.o.o. logo       MIS_instageam  
       
 
MIS d.o.o. Istočno Sarajevo
 

 

 

Poštovani posjetioče,

Nalazite se na stranci preduzeća MIS d.o.o. Naša osnovna djelatnost je trgovina građevinskim materijalom i gradnja poslovno-stambenih objekata.
MIS d.o.o. je investitorsko je preduzeće koje se bavi razvojem stambenih lokacija od urbanistickih parametara i oblikovanja, preko projektovanja, izgradnje i opremanja.

Spremni prihvatamo i pratimo sve promjene koje kretanja na tržištu postavljaju ispred nas.
U prvom redu velikom fleksibilnošću u prilagođavanju asortimana i kvaliteta asortimana, kao i spremnošcu na saradnju sa drugim investitorima i graditeljima.

 

 

© Copyright 2020 MIS d.o.o.