MIS d.o.o. logo       MIS_instageam  
       
 
MIS d.o.o. Istočno Sarajevo
 

 

 

Poštovani posjetioce,

Nalazite se na stranci preduzeca MIS d.o.o. Naša osnovna djelatnost je trgovina gradevinskim materijalom i gradnja poslovno-stambenih objekata.
MIS d.o.o. je investitorsko je preduzece koje se bavi razvojem stambenih lokacija od urbanistickih parametara i oblikovanja, preko projektovanja, izgradnje i opremanja.

Spremni prihvatamo i pratimo sve promjene koje kretanja na tržištu postavljaju ispred nas.
U prvom redu velikom fleksibilnocu u prilagodavanju asortimana i kvaliteta asortimana, kao i spremnošcu na saradnju sa drugim investitorima i graditeljima.

 

 

© Copyright 2018 MIS d.o.o.