MIS d.o.o. logo            
       
 
        nazad
Investiciona izgradnja:      
Stovarište građevinskog materijala:
mis.doo.mob              
  Prodaja nekretnina: +387 (0)66 325 121   ISTOČNO SARAJEVO
71123 Vojkovići, Ravnogorska 140
 
    +387 (0)65 924 034            
                 
e-mail istocno sarajevo              
  E-mail: mladen@mis-gradnja.com   Radno vrijeme:        
        Ponedjeljak-petak: | 07:30 - 16:00 h
        Subota: | 07:30 - 16:00 h
                 
               
        Komercijala:
Finansije:

Maloprodaja:
| +387 (0)57 351 - 001
| +387 (0)57 355 - 101

| +387 (0)66 251 – 629
       
       
                 
               
        Fax: | +387 (0)57 355 – 100
                 
      e-mail istocno sarajevo          
      E-mail: office@mis-gradnja.com
                 
   
Iskop i transport robe:
       
                   
   

mis.doo.mob+387 (0)65 851 - 521